Αλλαγή ώρας και αίθουσας στο μάθημα “Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο” του Α’ Εξαμήνου

Το μάθημα “Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο” του Α’ Εξαμήνου με διδάσκοντα τον κ.Κοκκώνη θα διδάσκεται από αυτή την Τρίτη 29/10/2019 και κάθε Τρίτη 14.00-17.00 στο εργαστήριο 12 στο κτίριο Β’.