ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι:

  • Η ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26-11-2019.

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ορκιστούν θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο έως Τρίτη 12-11-2019 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
2) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
3) ΠΑΣΟ

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.