Ημερίδα ενημέρωσης φοιτητών για την πρακτική άσκηση

Με επιτυχία διεξήχθη την 18-10-2019 η ημερίδα ενημέρωσης των φοιτητών σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. 

Οι φοιτητές ενημερώθηκαν σχετικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν για να έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για να συμμετέχουν, και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν για να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση. Η κα Τεστέμπαση, υπεύθυνη του γραφείου πρακτικής άσκησης του τμήματος Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων και ο κος Γουνόπουλος, Επιστημονικά Υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, συζήτησαν με τους ενδιαφερόμενους και απάντησαν στις ερωτήσεις τους.

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ 13 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ