Αναβολή μαθημάτων κου Γουνόπουλου στις 24/10/2019 και 25/10/2019

Τα μαθήματα του διδάσκοντα κύριου Ηλία Γουνόπουλου δε θα διεξαχθούν την Πέμπτη 24/10/2019 και Παρασκευή 25/10/2019, λόγω υποχρεώσεων του στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει θα γίνει ως εξής:

Μάθημα Ημερομηνία Αναπλήρωσης Ώρα Αναπλήρωσης
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης  

Πέμπτη 31-10-2019

18:00-20:00
Βάσεις Δεδομένων Ι  

Παρασκευή 01-11-2019

11:00-14:00
Ηλεκτρονικό Εμπόριο  

Παρασκευή 08-11-2019

11:00-14:00