Διανομή βιβλίων από Εύδοξο-Χειμ2019-2020

Οι φοιτητές όλων των εξαμήνων του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνονται ότι:
Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2019-20.pdf) του Υπουργείου Παιδείας,
– οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019,
– η ΔΙΑΝΟΜΗ συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

-> Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν βιβλία (συγγράμματα) για τα μαθήματα που δήλωσαν στο τρέχον εξάμηνο πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα του Εύδοξου:    https://eudoxus.gr/Default.aspx ,            στην αριστερή πλευρά της οποίας, κάτω από την επικεφαλίδα “Φοιτητές”, υπάρχει ο ανάλογος σύνδεσμος.
-> Για την σύνδεση στην υπηρεσία του Εύδοξου πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα username και password που τους δόθηκαν από την γραμματεία του τμήματος.
-> Οι φοιτητές καλό είναι να συνεννοηθούν με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν κάθε μάθημα, σχετικά με την επιλογή βιβλίου.