Τα μαθήματα: Σεμινάριο τελειοφοίτων και Συγγραφή επιστημονικών εργασιών, αναβάλλονται σήμερα, 17/10/2019, λόγω έκτακτων υποχρεώσεων της διδάσκουσας κας Βαΐτσας Τσακστάρα.

Τα μαθήματα: Σεμινάριο τελειοφοίτων και Συγγραφή επιστημονικών εργασιών, αναβάλλονται σήμερα, 17/10/2019, λόγω έκτακτων υποχρεώσεων της διδάσκουσας κας Βαΐτσας Τσακστάρα.