Κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας βάσει του Ν.3404, άρθρο 15 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4186 (ΦΕΚ 193/17-09-2013), άρθρο 57 ανακοινώνει τη διενέργεια κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στο Τμήμα στα ακόλουθα μαθήματα:

  1. Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
  2. Εισαγωγή στο Δίκαιο
  3. Αρχές Μάρκετινγκ

Η Ύλη θα ανακοινωθεί εντός της ερχόμενης εβδομάδας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
  2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  3. Πτυχίο ή Αναλυτική βαθμολογία

Οι αιτήσεις για τις εξετάσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 21/10/2019 έως και 15/11/2019

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν σε νεότερη ανακοίνωση.