Η διαδικασία αιτήσεων για το ΜΠΣ “Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων” παρατείνεται έως τις 31/10/2019

Η διαδικασία αιτήσεων για το ΜΠΣ “Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων” παρατείνεται έως τις 31/10/2019