Τα group των εργαστηρίων για το μάθημα “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ”

Έχουν ανοίξει για δηλώσεις τα εξής group εργαστηρίων:

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.00-15.00 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 12

ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00-11.00 ΜΟΛΑΣΙΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 12

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.00-13.00 ΜΟΛΑΣΙΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 12