Πίνακας αξιολόγησης αιτήσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει, για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σύμφωνα με την προκήρυξη 7617/30-08-2019

Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της αξιολόγησης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη Γραμματεία (και όχι με τηλέφωνο η email), τις ημέρες Πέμπτη 17-10-2019 και Παρασκευή 18-10-2019 και ώρες 10:00 – 14:00. Διευκρινίζεται επίσης ότι εάν κάποιος υποψήφιος δεν διαθέτει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του μπορεί να τον πάρει από τη Γραμματεία είτε προσωπικά είτε με email (και όχι τηλεφωνικά).

αξιολογήσεις ακαδ. υποτρ.