Ενημέρωση φοιτητών του πρώην ΤΕΙ για δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού 2019-2020

Ενημέρωση φοιτητών του πρώην ΤΕΙ για δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού 2019-2020

Επισημαίνεται ότι η παρακάτω ανακοίνωση αφορά μόνο στους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ.

Οι φοιτητές του τμήματος που προέρχονται από το πρώην ΤΕΙ, ενημερώνονται ότι για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 θα ισχύσουν οι παρακάτω αλλαγές στην διδασκαλία μαθημάτων:

1) το μάθημα “Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο” του Δ’ εξαμήνου (Εαρινό),    θα διδαχθεί στο Α’ εξάμηνο (Χειμερινό)

2) το μάθημα “Μακροοικονομική” του Γ’ εξαμήνου (Χειμερινό),    θα διδαχθεί στο Δ’ εξάμηνο (Εαρινό)

3) το μάθημα “Διοίκηση Ολικής Ποιότητας” του Ε’ εξαμήνου (Χειμερινό),    θα διδαχθεί στο ΣΤ’ εξάμηνο (Εαρινό)

4) το μάθημα “Οργανωσιακή Συμπεριφορά” του ΣΤ’ εξαμήνου (Εαρινό),    θα διδαχθεί στο Ε’ εξάμηνο (Χειμερινό)

5) το μάθημα “Business English” του ΣΤ’ εξαμήνου (Εαρινό),    θα διδαχθεί στο Ε’ εξάμηνο (Χειμερινό).

– Επομένως, οι φοιτητές του πρώην ΤΕΙ που δικαιούνται για φέτος να επιλέξουν τα μαθήματα των περιπτώσεων (1), (4) και (5),    θα πρέπει να τα επιλέξουν τώρα στο Χειμερινό εξάμηνο.
– Τα μαθήματα των περιπτώσεων (2), (3) θα εξεταστούν για τους φοιτητές που τα χρωστάνε και στο τέλος του Χειμερινού εξαμήνου.

Όσον αφορά στα μαθήματα του Α’ εξαμήνου (του ΤΕΙ), ισχύουν τα παρακάτω:

1) Αρχές Πληροφορικής (θεωρ και εργ):    πρέπει να δηλωθεί από όσους δεν τα πέρασαν, αλλά δεν θα διδαχθεί, απλώς θα εξεταστεί στο τέλος του Χειμ εξαμήνου

2) Μαθηματικά:   θα διδαχθεί κανονικά στο Α’ εξάμηνο

3) Λογιστική Ι:    θα διδαχθεί κανονικά, αλλά με νέο όνομα στο ωρολόγιο πρόγραμμα το “Λογιστική” στο Α’ εξάμηνο

4) Στατιστική Ι:    θα διδαχθεί κανονικά, αλλά με νέο όνομα στο ωρολόγιο πρόγραμμα το “Εισαγωγή στη Στατιστική” στο Α’ εξάμηνο

5) Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων:    πρέπει να δηλωθεί από όσους δεν το πέρασαν, αλλά δεν θα διδαχθεί στο Α’ εξάμηνο, απλώς θα εξεταστεί στο τέλος του Χειμ εξαμήνου.     Για όσους ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, θα διδαχθεί στο Β’ εξάμηνο (Εαρινό).

6) Εισαγωγή στο Δίκαιο:    πρέπει να δηλωθεί από όσους δεν το πέρασαν, αλλά δεν θα διδαχθεί στο Α’ εξάμηνο, απλώς θα εξεταστεί στο τέλος του Χειμ εξαμήνου.     Για όσους ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, θα διδαχθεί στο Β’ εξάμηνο (Εαρινό).

Επιπλέον, τα παρακάτω 2 μαθήματα ΜΠΟΡΟΥΝ (και πρέπει) ΝΑ ΤΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΜΟΝΟ οι φοιτητές του ΤΕΙ που αιτήθηκαν και δικαιούνται να πάρουν Πανεπιστημιακό πτυχίο:

1) Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων (το μάθημα αυτό τυπικά ανήκει στο Ε’ εξάμηνο)

2) Επιχειρησιακή Έρευνα (το μάθημα αυτό τυπικά ανήκει στο Ζ’ εξάμηνο).

– Οι φοιτητές του πρώην ΤΕΙ που δεν γνωρίζουν εάν δικαιούνται να αιτηθούν Πανεπιστημιακό πτυχίο, μπορούν να διαβάσουν τις προϋποθέσεις στην παρακάτω ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ανακοινοποίηση)