Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου και ώρα 12 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του τμήματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΕΣΠΑ

Καλούνται οι φοιτητές / φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ[1] να παρευρεθούν στην ενημέρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου και ώρα 12 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του τμήματος.

Η παρουσία τους κρίνεται υποχρεωτική με στόχο την ομαλή πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (ΕΣΠΑ)

[1] * Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και χρηματοδοτείται από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Η πράξη αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ – Χειμερινό 2019