Λόγω εκτάκτου κωλύματος του διδάσκοντα το μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ στις 14/10/2019 θα ξεκινήσει στις 14:00. (14:00-16:00)

Λόγω εκτάκτου κωλύματος του διδάσκοντα το μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ
στις 14/10/2019 θα ξεκινήσει στις 14:00. (14:00-16:00)

Ο διδασκων
Αντώνης Αδαμόπουλος