Αναβολή Μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο» στις 15/10/2019

Αναβολή Μαθήματος  «Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο» στις 15/10/2019

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο» στις 15/10/2019 αναβάλλεται λόγω υποχρεώσεων του Διδάσκοντα.

Το μάθημα θα αναπληρωθεί έπειτα από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων

Κοκκώνης Γεώργιος