ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ.ΚΩΝΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Τα μαθήματα Μικροοικονομική Ι (Α’εξάμηνο) και Στρατηγική Επιχειρήσεων (Ζ’εξάμηνο) δεν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 16/10/2019 λόγω απουσίας του διδάσκοντα.
Η Αναπλήρωση των παραπάνω μαθημάτων θα γίνει ως εξής:
Μικροοικονομική Ι   Πέμπτη 17/10/2019   12:00-15:00
Στρατηγική Επιχειρήσεων  Πέμπτη  17/10/2019  15:00-17:00
Κώντσας Σταμάτης
Επίκουρος Καθηγητής