Το μάθημα «Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων» μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους ως φοιτητές του ΤΕΙ (μαθήματα, πτυχιακή, πρακτική) και επιθυμούν τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Το μάθημα «Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων» μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους ως φοιτητές του ΤΕΙ (μαθήματα, πτυχιακή, πρακτική) και επιθυμούν τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.