Το σημερινό μάθημα “Αξιολόγηση επενδύσεων και αποτίμηση” 5-7μ.μ ΔΕ θα πραγματοποιηθεί

Το σημερινό μάθημα “Αξιολόγηση επενδύσεων και αποτίμηση” 5-7μ.μ ΔΕ θα πραγματοποιηθεί