Το μάθημα “Σύγχρονη Οικονομία Βαλκανικών & Παραευξείνιων Χωρών” ΔΕ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14/10/2019

Το μάθημα “Σύγχρονη Οικονομία Βαλκανικών & Παραευξείνιων Χωρών” ΔΕ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14/10/2019 λόγω υποχρεώσεων του Διδάσκοντα και θα αναπληρωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Ευάγγελος Σίσκος

Καθηγητής