Τα μαθήματα του Α΄εξαμήνου ξεκινάνε από την Πέμπτη 10/10/2019

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Εξάμηνο ΗΜΕΡΑ Ώρα Μάθημα Ονοματεπώνυμο Αιθ
Α ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-10:00 Μαθηματικά Αυλογιάρης Γεώργιος ΑΜΦ1
10:00-11:00 Μαθηματικά Αυλογιάρης Γεώργιος ΑΜΦ1
11:00-12:00 Μαθηματικά Αυλογιάρης Γεώργιος ΑΜΦ1
12:00-13:00 Μικροοικονομική Κώντσας Σταμάτιος ΑΜΦ1
13:00-14:00 Μικροοικονομική Κώντσας Σταμάτιος ΑΜΦ1
14:00-15:00 Μικροοικονομική Κώντσας Σταμάτιος ΑΜΦ1
ΠΕΜΠΤΗ 09:00-10:00 Πληροφοριακά Συστήματα & Διαδίκτυο Κοκκώνης Γεώργιος ΑΜΦ1
10:00-11:00 Πληροφοριακά Συστήματα & Διαδίκτυο Κοκκώνης Γεώργιος ΑΜΦ1
11:00-12:00 Πληροφοριακά Συστήματα & Διαδίκτυο Κοκκώνης Γεώργιος ΑΜΦ1
12:00-13:00 Εισαγωγή στη Στατιστική Αυλογιάρης Γεώργιος ΑΜΦ1
13:00-14:00 Εισαγωγή στη Στατιστική Αυλογιάρης Γεώργιος ΑΜΦ1
14:00-15:00 Εισαγωγή στη Στατιστική Αυλογιάρης Γεώργιος ΑΜΦ1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00 Λογιστική Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΜΦ1
10:00-11:00 Λογιστική Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΜΦ1
11:00-12:00 Λογιστική Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΜΦ1
Α Άθροισμα