Επαναληπτική Εξέταση εργαστηρίου «Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών»

Ανακοινώνεται ότι η επαναληπτική εξέταση του Εργαστηρίου Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών θα γίνει τη Δευτέρα 7/10/2019 στις 11:00.

 

Κοκκώνης Γεώργιος