Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με βάση το Π.Δ. 407/80

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ.95/29-08-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με βάση το Π.Δ. 407/80 για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διδακτικών τους αναγκών.

Οι προσλήψεις των ενδιαφερόμενων θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες πιστώσεις

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία κάθε Τμήματος από 03-09-2019 μέχρι και 19-09-2019.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

Σχετικά αρχεία

Επαναληπτική εξέταση εργαστηρίων κ.Ταρατσίδου

Η επαναληπτική εξέταση του Εργαστηρίου ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α’ εξάμηνο θα γίνει την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00- 13:00, εργαστήριο 12.

Η επαναληπτική εξέταση του Εργαστηρίου ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Β’ εξάμηνο θα γίνει την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13:00- 15:00, αίθουσα 7.

Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΡΑΤΣΙΔΟΥ

Εξέταση εργαστηρίου “Προγραμματισμός Η/Υ” κ.Ζέρβα

Η εξέταση του εργαστηρίου “Προγραμματισμός Η/Υ” του κ.Ζέρβα θα γίνει την Παρασκευή 13/9/2019 1.00-2.00μ.μ στο εργαστήριο 3.

Οι φοιτητές που θα εξεταστούν είναι:

1 Γκόφας Αθανάσιος
2 Δημουλά Ευαγγελία
3 Καραγιώργου Ειρήνη-Μαρία
4 ΚΙΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Σ.
5 ΚΟΤΖΑΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Θ.
6 Μπεγλερίδη Σταυρούλα
7 Ντινόπουλος Νικόλαος
9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.
10 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.
11 ΣΗΜΑΝΤΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12 Τότσι Ενκέλεος
13 Φετσάνης Άγγελος

Τα θέματα θα είναι 3 ασκήσεις και θέλω να γνωρίζεται:

Τις εντολές if, for, while, do-while και τους μονοδιάστατους πίνακες

Εξέταση Σεπτεμβρίου εργαστηρίου Προγραμματισμός Η/Υ – Τμήμα Δημ. Συνδουκά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολουθούσαν κανονικά (ΜΕ απουσίες) στο Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 το τμήμα εργαστηρίου “Προγραμματισμός Η/Υ” του κ Συνδουκά Δημήτριου,
και κόπηκαν στην εξεταστική Ιουνίου 2019, θα εξεταστούν στην εργαστηριακή αίθουσα Ε8, την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:00πμ-9:50πμ.

Δημ. Συνδουκάς.