Δρομολόγια Αστικών Λεωφορείων από και προς Πανεπιστήμιο

Ώρα Αναχώρησης Διαδρομή
08:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(09:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΚΤΕΛ
09:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (10:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΚΤΕΛ
10:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(11:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΚΤΕΛ
11:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(12:00 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΕΣΤΙΑ
12:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(13:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΕΣΤΙΑ
13:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(14:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΕΣΤΙΑ
14:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(15:00 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΚΤΕΛ
15:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(16:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΚΤΕΛ
16:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(17:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΕΣΤΙΑ
17:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(18:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΕΣΤΙΑ
18:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(19:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΕΣΤΙΑ
19:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(20:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΚΤΕΛ
20:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(21:00 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΚΤΕΛ

 

 

Άλλες διαδρομές

Ώρα Αναχώρησης Διαδρομή
09:15 ΚΤΕΛ-Εργατικές-(9:30)Κυρακαλή-Κτελ
08:00 ΚΤΕΛ-Εργατικές-ΣΤ’ Δημοτικό-(Στάση από Κούσκουρα και Λιόλιο)
06:45-08:30-10:30  ΚΤΕΛ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΤΕΛ
09:15 ΚΤΕΛ-Εργατικές-(9:30)Κυρακαλή-Κτελ
08:00 ΚΤΕΛ-Εργατικές-ΣΤ’ Δημοτικό-(Στάση από Κούσκουρα και Λιόλιο)
09:45-12:00-14:00-16:45-17:15  ΚΤΕΛ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΜΥΡΣΙΝΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΤΕΛ

https://www.ktelgrevenon.gr