ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΣΠΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΕΣΠΑ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας), ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) μέσω ΕΣΠΑ, και καλεί τους φοιτητές/τις φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά έναρξης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ)*.

Υπενθυμίζεται ότι η πρακτική για τους φοιτητές που είχαν εισαχθεί στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας παραμένει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και έχει διάρκεια έξι μήνες.

Η διαδικασία απαιτεί να προσκομίσουν στο γραφείο πρακτικής ή στη Γραμματεία του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση φοιτητή ΑΙΤΗΣΗ (1)

 

  1. Βεβαίωση αποδοχής από την επιχείρηση ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (1)

 

  1. Βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση

 

  1. Φωτοτυπία βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) / Τραπεζικού Λογαριασμού / Οικογενειακού Εκκαθαριστικού Σημειώματος / Αναλυτικής Βαθμολογίας

 

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια ειδικών περιπτώσεων (όπως π.χ. ΑMEΑ, αναπηρία, ορφάνια, πολύτεκνη ή μονογονεϊκή οικογένεια)

 

Πληροφοριακά Συστήματα για θέσεις Πρακτικής Άσκησης:

  • dasta.teiwm.gr
  • atlas.grnet.gr

Η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει μέσω courier στη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης
Τ.Κ. 51100  ΓΡΕΒΕΝΑ (Πρακτική Άσκηση – ΕΣΠΑ)

ή     με αποστολή των σκαναρισμένων εγγράφων μέσω email στη διεύθυνση: pgteiwm@gmail.com

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλέφωνο:       6932520901

E-mail: pgteiwm@gmail.com

Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: από 4/9/2019 έως 10.10.2019

 

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης: 01.11.2019 & Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης: 30.04.2020

 

Β΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: από 1/11/2019 έως 11.11.2019

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης: 01.12.2019 & Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης: 31.05.2020

Γρεβενά, 17 Σεπτεμβρίου 2019

* Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και χρηματοδοτείται από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Η πράξη αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ – Χειμερινό 2019