ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ανακοινοποίηση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΦ. Β’ άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 4610/2019, οι προπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας :

 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-Έδρα Κοζάνη-Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας
 1. Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής-Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας
 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-‘Εδρα Γρεβενά-Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας
 1. Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου-Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας
 1. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας -Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
 1. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής-Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
 1. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων-Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής
 1. Τμήμα Μαιευτικής-Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας

 

που εισήχθησαν από το ακαδ. έτος 2013-2014 και μεταγενέστερα και επιθυμούν να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι φοιτητές εξετάστηκαν επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική άσκηση και την Πτυχιακή εργασία  και δεν έχουν υπερβεί το 12Ο εξάμηνο φοίτησης.

Συγκεκριμένα, όσοι εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος :

 • 2013-2014 θα υποβάλλουν αίτηση το Σεπτέμβριο του 2019
 • 2014 -2015 θα υποβάλλουν αίτηση ή το Σεπτέμβριο του 2019 ή Σεπτέμβριο του 2020
 • 2015-2016 θα υποβάλλουν αίτηση ή το Σεπτέμβριο του 2019 ή Σεπτέμβριο του 2020 ή Σεπτέμβριο του 2021
 • 2016-2017 θα υποβάλλουν αίτηση ή το Σεπτέμβριο του 2020 ή Σεπτέμβριο του 2021 ή Σεπτέμβριο του 2022
 • 2017-2018 θα υποβάλλουν αίτηση ή το Σεπτέμβριο του 2021 ή Σεπτέμβριο του 2022 ή Σεπτέμβριο του 2023
 • 2018-2019 θα υποβάλλουν αίτηση ή το Σεπτέμβριο του 2022 ή Σεπτέμβριο του 2023 ή Σεπτέμβριο του 2024

 

Για τους φοιτητές που ολοκληρώνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου του εκάστοτε χειμερινού εξαμήνου, οι παραπάνω προθεσμίες / διαδικασίες υποβολής μεταφέρονται σε εξήντα (60) ημέρες μετά την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα της εξεταστικής του Φεβρουαρίου του εκάστοτε έτους (θα ανακοινωθεί η σχετική ημερομηνία μετά την ανάρτηση του τελευταίου μαθήματος).

 

 

Η παραπάνω αίτηση είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής.

 

Σημείωση 1 : Η παρούσα ανακοίνωση αφορά και τους φοιτητές με προγενέστερο έτος εισαγωγής του ακαδ. έτους 2013-2014, οι οποίοι αιτήθηκαν και έλαβαν αναστολή φοίτησης, μόνο εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 12Ο εξάμηνο φοίτησης, αφαιρουμένων των εξαμήνων που τελούσαν σε αναστολή.

 

Σημείωση 2 : Δεν  έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης  όσοι έχουν υπερβεί το 12Ο εξάμηνο φοίτησης (δηλ. εισήχθησαν πριν το ακαδ. έτος 2013-2014 και δεν έχουν πάρει αναστολή φοίτησης) και οι ήδη πτυχιούχοι των παραπάνω Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ.