Εξετάσεις εργαστηρίων «Προγραμματισμός Η/Υ» , «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων» και «Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών ΙΙ» του κ. Χάτσιου την Τετάρτη 11/9

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου στο Εργαστήριο 12 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα

Προγραμματισμός Η/Υ  13:00 – 14:00

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών ΙΙ  14:00 – 15:00

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων    15:00 – 16:00

Δικαίωμα εξέτασης έχουν οι φοιτητές που παρακολουθούσαν κανονικά (ΜΕ απουσίες) στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα παραπάνω εργαστήρια, καθώς και οι παρακάτω φοιτητές οι οποίοι αιτήθηκαν τελική εξέταση:

Προγραμματισμός Η/Υ

  1. Μπάτσου Άννα ΕΡ03765
  2. Αρσένης Ζώχιος EP04065

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών ΙΙ

  1. Χονδροματίδης Γεώργιος EP03119

Το εκπαιδευτικό υλικό για την προετοιμασία σας βρίσκεται είναι στην ηλ. τάξη