Εξέταση Εργαστηρίων Προγραμματισμός Η/Υ και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήματα κ. Κυριακίδη και Τελική Εξέταση)

Οι φοιτητές που παρακολουθούσαν κανονικά (ΜΕ απουσίες) στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα εργαστήρια «Προγραμματισμός Η/Υ» και «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός» του κ. Κυριακίδη, καθώς και οι παρακάτω φοιτητές οι οποίοι αιτήθηκαν τελική εξέταση:

α) Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος-Παναγιώτης (EP04163) και

β) Στεργίου Στέργιος (EP03056),

θα εξεταστούν στο Εργαστήριο 12, την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 17:00-18:00.

Δρ. Θωμάς Κυριακίδης