Επαναληπτική εξέταση εργαστηρίων κ.Ταρατσίδου

Η επαναληπτική εξέταση του Εργαστηρίου ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α’ εξάμηνο θα γίνει την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00- 13:00, εργαστήριο 12.

Η επαναληπτική εξέταση του Εργαστηρίου ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Β’ εξάμηνο θα γίνει την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13:00- 15:00, αίθουσα 7.

Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΡΑΤΣΙΔΟΥ