Εξέταση Σεπτεμβρίου εργαστηρίου Προγραμματισμός Η/Υ – Τμήμα Δημ. Συνδουκά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολουθούσαν κανονικά (ΜΕ απουσίες) στο Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 το τμήμα εργαστηρίου “Προγραμματισμός Η/Υ” του κ Συνδουκά Δημήτριου,
και κόπηκαν στην εξεταστική Ιουνίου 2019, θα εξεταστούν στην εργαστηριακή αίθουσα Ε8, την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:00πμ-9:50πμ.

Δημ. Συνδουκάς.