ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ)

Η επαναληπτική εξέταση του Εργαστηρίου Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης  (Τμήματα Τρίτης-Αθανασιάδης) θα γίνει την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 17:00- 19:00, αίθουσα 12.