Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών δωρεάν σίτισης για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές

Παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 24:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη δωρεάν σίτιση όλων των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορείτε να ανατρέξετε στην από 28/08/2019 αναρτηθείσα ανακοίνωση στο κεντρικό site Ιδρύματος καθώς και στη σελίδα Φοιτητική Μέριμνα-Σίτιση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Πρόσκληση

 

Καλούνται

 •  επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης νέων προϊόντων
 • νέοι επιστήμονες οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στη διαχείριση καινοτομιών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων

 

να συμμετέχουν σε ένα δυναμικό πρόγραμμα απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη διαχείριση καινοτομίας, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την επιχειρηματικότητα!

 

Το VXelerate είναι ένα πρόγραμμα ταχύρρυθμης ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών. Καλούνται επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας Αλβανίας να συμμετέχουν, εντελώς δωρεάν, προκειμένου α) να βελτιώσουν υφιστάμενα προϊόντα ή, β) να φέρουν με επιτυχία στην αγορά νέα και καινοτόμα προϊόντα.

Οι νέοι επιστήμονες καλούνται να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίες οι οποίες θα έρθουν σε άμεση επαφή με τις επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων, να δικτυωθούν με τις επιχειρήσεις της περιοχής και να βιώσουν από κοντά το κόσμο του επιχειρείν. Κάθε ομάδα εργασίας και κάθε επιχείρηση θα υποστηρίζεται από εξειδικευμένους μέντορες. Στο πρόγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει και ειδικά σεμιναριακά μαθήματα θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με του μέντορες στοχευμένες ενέργειες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτική λίστα των ενεργειών αυτών:

 

Έρευνας αγοράς: Προτού πάρετε αποφάσεις για το τελικό προϊόν σας είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τι θα ήθελαν οι πελάτες σας και για ποιους λόγους θα αγόραζαν το προϊόν σας. Στον VXelerate θα κάνετε έρευνα αγοράς με συγκέντρωση στοιχείων από αρχικά δευτερογενής πηγές (διαδίκτυο, επιμελητήρια, συνδέσμους, φορείς κ.α.) και εν συνεχεία από πρωτογενής πηγές με τη χρήση ειδικών εργαλείων (π.χ. ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις) προσαρμοσμένα στην κάθε επιχείρηση και το εκάστοτε προϊόν προκειμένου να αξιολογήσετε αποφάσεις σχετικά με νέα ή υπάρχοντα προϊόντα ή υπηρεσίες.

 

Ανάλυση ανταγωνισμού: Κάθε επιχείρηση είναι απαραίτητο να έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Σημασία όμως δεν έχει μόνο το να εντοπίσετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα αλλά και το να το διατηρήσετε! Βρείτε και μελετήστε τους ανταγωνιστές σας συγκεντρώνοντας πληροφορίες με ειδικά εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.

 

Στρατηγική εισόδου στην αγορά. Με ποιους τρόπους θα εξυπηρετήσετε τους πελάτες σας και με ποιο συνδυασμό καναλιών πωλήσεων? Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις προβαίνουν σε επιλογές εισόδου στην αγορά που επιτρέπει αποδοτικές αλλά και αποτελεσματικές συνδέσεις με τους πελάτες. Βρείτε και μελετήστε ποιες είναι αυτές!

 

Χρηματοοικονομικά Μοντέλα: Αναπτύξτε το χρηματοοικονομικό μοντέλο για το προϊόν σας για να έχετε πλήρη επίγνωση των χρηματοροών σας και διαχειριστείτε καλύτερα τις αποφάσεις σας, την τιμολογιακή σας πολιτική καθώς και τους προμηθευτές σας!

Διαδικασία Ανάπτυξης Πρωτοτύπου, Παραγωγής και Πιστοποίησης: Μάθετε πως να αναπτύξετε γρήγορα το πρωτότυπο σας, πως να οργανώσετε τη διαδικασία παραγωγής του πρωτοτύπου και πως να το πιστοποιήσετε!

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες δε βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας, όλες οι διαδικασίες της υποστήριξης θα λαμβάνουν χώρα και διαδικτυακά! (μέσω skype κ.α.)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 1.  Σευφιστάμενες ή νεοφυείς επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Αλβανίας οι οποίες βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης νέων προϊόντων και επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα VXElerate, Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων προκειμένου να λάβουν εξειδικευμένη καθοδήγηση ώστε να εισάγουν με επιτυχία νέα προϊόντα στις διεθνείς αγορές.

 1.  Σενέους επιστήμονες, τελειόφοιτους φοιτητές προπτυχιακού ή αποφοίτους μεταπτυχιακού επιπέδου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα δυναμικό πρόγραμμα κατάρτισης, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητά τους αλλά και να συνεργαστούν άμεσα με επιχειρήσεις αναπτύσσοντας το δίκτυο γνωριμιών τους.

Τα σεμιναριακού τύπου μαθήματα που θα παραδοθούν περιλαμβάνουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Κατανόηση και αποσαφήνιση του επιχειρηματικού σκεπτικού
 • Αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου, και διαχείριση καινοτομίας
 • Σχεδιασμός του πρωτοτύπου προϊόντος ή υπηρεσίας
 • Έρευνα σε σχετικές τεχνολογίες
 • Επικύρωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος σύμφωνα με το προφίλ των καταναλωτών (Market Research)
 • Τεχνικές παρουσίασης του επιχειρηματικού σκεπτικού (pitching techniques)
 • Δικτύωση και κατανόηση των πηγών χρηματοδότησης
 • Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων

Τα πιο υποσχόμενα προϊόντα θα ενταχθούν σε νέο πρόγραμμα επιχειρηματικής θερμοκοίτισης.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 3 μήνες και θα περιλαμβάνει σεμιναριακά μαθήματα, συνεδρίες συμβουλευτικής καθοδήγησης (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως). Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (έως 06 Οκωμβρίου 2019): https://forms.gle/WrgBJ1jRSYPL6m968

ΕΓΓΡΑΦΕΣ για ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (έως 06 Οκωμβρίου 2019): https://forms.gle/a7MhQTQ2LNg4a6zk8

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η πρωτοβουλία ACCELVXElerate, Ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων υλοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου ACCEL – Corporate Innovations for existing ventures και υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο ΑCCEL χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA II, Greece – Albania 2014-2020.

Επικοινωνία

 1. Ιωάννης Μπακούρος, Καθηγητής Π.Δ.Μ., Διευθυντής Εργαστηρίου Materlab, ylb@uowmgr, 2461056660.
 2. Δρ. Παρασκευή Γκιούρκα, Υπεύθυνη Προγράμματος V-EXELERATE, pgiourka@gmail.com, 6973256134
 3. Παύλος Κιλίντζης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, pkilintzis@gmail.com

Σχετικά με την απόκτηση ιδρυματικού λογαριασμού των πρωτοετών φοιτητών

Οι πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ιδρυματικού λογαριασμού (username-password) μετά την οριστική λήξη των εγγραφών και συγκεκριμένα από τις 7 Οκτωβρίου και μετά κάνοντας είσοδο στη διεύθυνση uregister.uowm.gr.

Ο ιδρυματικός λογαριασμός των φοιτητών απαιτείται για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και ειδικότερα:

α) για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος προκειμένου να υποβάλουν αίτηση χορήγησης δωρεάν σίτισης

β) για την αίτηση λήψης της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο)

Για τη διαδικασία ενεργοποίησης του ιδρυματικού λογαριασμού τους θα σταλούν εκ νέου οδηγίες, οι οποίες θα αναρτηθούν στις Ανακοινώσεις του διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου και στις επιμέρους ιστοσελίδες των Τμημάτων.

Δρομολόγια Αστικών Λεωφορείων από και προς Πανεπιστήμιο

Ώρα Αναχώρησης Διαδρομή
08:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(09:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΚΤΕΛ
09:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (10:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΚΤΕΛ
10:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(11:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΚΤΕΛ
11:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(12:00 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΕΣΤΙΑ
12:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(13:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΕΣΤΙΑ
13:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(14:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΕΣΤΙΑ
14:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(15:00 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΚΤΕΛ
15:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(16:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΚΤΕΛ
16:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(17:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΕΣΤΙΑ
17:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(18:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΕΣΤΙΑ
18:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(19:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΕΣΤΙΑ
19:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(20:15 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΚΤΕΛ
20:45 ΚΤΕΛ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(21:00 αναχ.)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΚΤΕΛ

 

 

Άλλες διαδρομές

Ώρα Αναχώρησης Διαδρομή
09:15 ΚΤΕΛ-Εργατικές-(9:30)Κυρακαλή-Κτελ
08:00 ΚΤΕΛ-Εργατικές-ΣΤ’ Δημοτικό-(Στάση από Κούσκουρα και Λιόλιο)
06:45-08:30-10:30  ΚΤΕΛ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΤΕΛ
09:15 ΚΤΕΛ-Εργατικές-(9:30)Κυρακαλή-Κτελ
08:00 ΚΤΕΛ-Εργατικές-ΣΤ’ Δημοτικό-(Στάση από Κούσκουρα και Λιόλιο)
09:45-12:00-14:00-16:45-17:15  ΚΤΕΛ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΜΥΡΣΙΝΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΤΕΛ

https://www.ktelgrevenon.gr

Ανακοίνωση Παράτασης υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών δωρεάν σίτισης για τους πρωτοετείς φοιτητές

Παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 13
Οκτωβρίου 2019 και ώρα 24:00 η ηλεκτρονική
υποβολή αιτήσεων για τη δωρεάν σίτιση
των πρωτοετεών φοιτητών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής
αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορείτε
να ανατρέξετε στην από 19/09/2019
αναρτηθείσα ανακοίνωση στο κεντρικό site
Ιδρύματος καθώς και στη σελίδα
Φοιτητική Μέριμνα-Σίτιση.