Ανακοίνωση για το μάθημα Μεθοδολογία Έρευνας

Αναφορικά με το μάθημα “Μεθοδολογία Έρευνας”, υπάρχει απαλλακτική εργασία και μόνο. Οδηγίες για την εργασία μπορείτε να βρείτε στο eclass στην καρτέλα «Έγγραφα» και στα αρχεία «Οδηγίες τελικής εργασίας 1» και «ΤΕΙ-Πρότυπο-Συγγραφής.docx». Μπορείτε να στείλετε την εργασία (μέχρι) τις 27/9/2019.

Ο διδάσκων
Γρηγόρης Γιανναράκης.