Εξέταση εργαστηρίων κ. Βασιλείου Κανάβα

Η εξέταση του εργαστηρίου «Αρχές Πληροφορικής», για τους φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο,  θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16/9/2019 στις 09:00 έως 10:00 και για τα δύο τμήματα.

Η εξέταση του εργαστηρίου «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» , για τους φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο,  θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16/9/2019 στις 10:00 έως 11:00 και για τα δύο τμήματα.

Ο διδάσκων

Κανάβας Βασίλειος