Αγγλική Ορολογία Ι-Εργαστήριο (Κατευθ. Τουριστικών)

Όσοι από το τμήμα μου χάσατε την εξέταση του Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00, στην αίθουσα 5.
Η διδάσκουσα,
Μαρίνα Τριανταφύλλου