Εξέταση Εργαστηρίων Προγραμματισμός Ι (Τμήμα κου Γουνόπουλου) και Βάσεις Δεδομένων Ι την εξεταστική Περίοδο Σεπτέμβριος 2019

Εξέταση Εργαστηρίων Προγραμματισμός Ι (Τμήμα κου Γουνόπουλου) και Βάσεις Δεδομένων Ι  την εξεταστική Περίοδο Σεπτέμβριος 2019

Η εξέταση του εργαστηρίου: Βάσεις Δεδομένων-Ι θα διεξαχθεί τη Πέμπτη 12-09-2019 ώρα 13:00 στο Εργαστήριο 8.

 Η εξέταση του εργαστηρίου: Προγραμματισμός-Ι για τους φοιτητές που παρακολούθησαν τις παραδόσεις του κυρίου Γουνόπουλου, θα διεξαχθεί τη Πέμπτη 19-09-2019 ώρα 15:00 στο Εργαστήριο 8.

Στην εξέταση μπορεί να συμμετέχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα.

Ο διδάσκων

Ηλίας Γουνόπουλος