Εξέταση εργαστηρίων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ Ι και ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΙΙ (κ.Τεστέμπαση)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ Ι -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Οι φοιτητές που ανήκουν στο τμήμα του εργαστηρίου ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ Ι -Ε θα εξεταστούν την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019  17:00 – 19:00. Η παράδοση των εργασιών και της παρουσίασης θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 10.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΙΙ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Οι φοιτητές που ανήκουν στο τμήμα του εργαστηρίου ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΙΙ -Ε θα εξεταστούν την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019  15:00 – 17:00. Η παράδοση των εργασιών και της παρουσίασης θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 10.